По предложение на Студентския съвет ще бъдат намалени наемите за месец януари и февруари

Намалението за месец януари за студентите, които вече са заплатили своите наеми, ще бъде приспаднато в месец февруари!

Прочетете повече

Официално беше открит реновираният блок 61А на студентските общежития на УНСС

С официална церемония беше открит реновираният с топлоизолация блок 61А на студентските общежития на нашия университет

Прочетете повече

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на студентите в ОКС „магистър” през учебната 2020/2021 година

Настаняването на студентите е от 28.09. до 02.10.2020 г. (в работните дни)

Прочетете повече

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно графика за провеждане на настанителния процес в студентските общежития

Срокът за настаняване в студентските общежития за всички класирани студенти от I, II, III и IV курс в ОКС „Бакалавър” и V курс в ОКС „Магистър” се удължава до 15.09.2020 г. (включително).

Прочетете повече

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно кандидатстване за общежитие на новоприетите студенти в ОКС „магистър”

Срокът за подаване на документи за кандидатстване в общежитие за новоприети студенти в ОКС „магистър“ се удължава до 21.09.2020 г. (включително).

Прочетете повече

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно класиране за общежитие на новоприетите студенти, I курс, ОКС „бакалавър”

Минимален успех, нужен за класиране за общежитие през учебната 2020/2021 г.: 4,40 включително

Прочетете повече

Съобщение на КСБВУ относно класиране на кандидатствалите студенти горен курс за общежитие през учебната 2020/2021 г.

Минимален успех нужен за класиране на общежитие през учебната 2020/2021 г. за студентите: 4,00 включително

Прочетете повече

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно удължаване на срока за подаване на заявления и документи за кандидатстване за общежитие през учебната 2020/2021 година

Срокът за кандидатстване за общежитие за учебната 2020/2021 г. се удължава до 10.07.2020 г. (включително).

Прочетете повече

Срокове относно подаване на заявления и документи за кандидатстване за общежитие през учебната 2020/2021 година

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно подаване на заявления и документи за кандидатстване за общежитие през учебната 2020/2021 година

Прочетете повече

Срок за удължаване на ползването на общежитие от бакалаври, магистри и дипломанти за летните месеци

ВАЖНО! Срокът за удължаване на ползването на общежитие от бакалаври, магистри и дипломанти за летните месеци е от 18.05 до 30.06.2020 г.

Прочетете повече

Започва санирането на блок 61 „А“ от общежитията на УНСС

По инициатива на Студентския съвет се проведе среща с ръководството на УНСС и на Поделение „Студентски столове и общежития“, на която беше взето решение да започнат ремонтни дейности на блок 61 „А“ от студентските общежития на нашия университет

Прочетете повече

По предложение на Студентския съвет бяха намалени наемите за общежитие през април и май

Студентският съвет проведе в онлайн платформата MS Teams първата си сесия, на която обсъди  предстоящите политики на организацията във връзка

Прочетете повече

Съобщение за заплащане на наеми и консумативи по банков път за живеещи в студентско общежитие на УНСС

Съобщение Във връзка с извънредното положение в страната и взетите мерки срещу борбата с COVID 19, П“ССО“ – УНСС за

Прочетете повече

Съобщение на КСБВУ относно класиране за общежитие на новоприети студенти в ОКС „магистър” през учебната 2019/2020 година

Студентите с успех над 4,00 включително ще се класират за общежитие, а тези с успех под 4,00 ще бъдат настанени

Прочетете повече

Съобщение на КСБВУ относно допълнителния прием за общежитие за учебната 2019/20 г.

КСБВУ взе решение да настани всички подали молби при наличие на свободни места в общежитията на УНСС. Разменни писма ще

Прочетете повече