УНСС преминава в неприсъствено обучение

Със заповед на ректора №2966/20.10.2021 от 21 октомври 2021 до излизане на нова заповед на министъра на здравеопазването в УНСС се преустановяват присъствените учебни занятия за всички форми и степени на обучение.

Прочетете повече
Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС