Среща-дискусия на тема: „ Съвременни средства за комуникации и масови медии“

„Съвременни средства за комуникации и масови медии“ бе темата на срещата-дискусия, организирана от Студентския съвет при УНСС заедно със Съвета на настоятелите на университета. Срещата откри председателят на Студентския съвет Ангел Стойков, който отправи приветствие към студентите и гостите – г-н Петьо Блъсков, главен редактор на в-к „Труд“ и проф. д-р Борислав Борисов, почетен ректор на УНСС и председател на Съвета на настоятелите на УНСС.

Проф. д-р Борислав Борисов поздрави присъстващите и представи г-н Блъсков, като отбеляза, че с тази среща се слага началото на поредица от срещи между студентите и членовете на Съвета на настоятелите. „Убеден съм, че днешната среща-дискусия ще бъде полезна за всеки от вас. Г-н Блъсков разполага с огромен опит в сферата на комуникациите и медиите и днес вие ще можете да черпите от неговия опит. Убеден съм, че ще получите търсения отговор на всички поставени от вас въпроси“.

В своето експозе гост-лекторът направи исторически преглед на развитието на средствата за комуникации и масови медии за периода след 1989 г. и анализ на тяхното сегашно състояние. Акценти бяха поставени върху актуални проблеми, като „Фалшивите новини в медиите“, „Свобода на словото“ и „Политическия натиск върху медиите“.

В последвалата дискусия от страна на студентите бе проявен определен интерес към поставените в експозето проблеми и бяха зададени многобройни въпроси, на които г-н Блъсков отговори с професионална компетентност и позитивно отношение. Бе създадена атмосфера на творческа дискусия и с желание за нови срещи-разговори и от двете страни.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС