Първият обучителен семинар за новоизбрания Студентски съвет

В град Луковит през периода 10-12 март се проведе дванадесетия подред обучителен семинар за Студентски съвет, в който участие взеха студенти, докторанти и представители от ръководството на УНСС. Семинарът беше открит от председателя на Студентския съвет Ангел Стойков.

Гост-лектори на семинара бяха гл.ас. д-р Янко Христозов, преподавател в катедра „Финанси“ и бивш изп. директор на националната агенция на България по програма „Еразъм“, гл. ас. д-р Драгомир Стефанов, преподавател в катедра „Недвижима собственост“, д-р Никола Танаков, преподавател в катедра „ Регионално развитие“ , Станимир Стаматев- докторант в катедра „Човешки ресурси и социална защита“ и Даниел Парушев- докторант в катедра „ Управление“

Членовете на Студентския съвет разискваха важни теми, свързани с организацията и предстоящата работа,  дискутираха по актуални проблеми, сред които бяха неефективната и несправедлива система за финансиране на висшето образование на принципа „държавно субсидиране на брой студенти“, намаляване на броя на студентите в един поток, както и връщането на семинарните занятия по дисциплини, състоянието на инфраструктурата в Студентски град, презастрояването и липсата на улично осветление.

Във втория ден от семинара гост бе помощник-ректорът Николай Бакърджиев, сред основните акценти на срещата бяха проблемите свързани с условията и начина на живот в студентските общежития, недостига на леглова база за студентите на УНСС.

Представителите на домовите съвети поискаха повече блокове за стопанисване от П“ССО“ при УНСС, като активно ще настояват пред Министерството на образованието и науката и Министерски съвет.

Председателят на Студентския съвет се обърна към помощник-ректорът за отпускане на повече средства за студентските общежития към П“ССО“, като акцентира, че до края на годината блоковете 55Г,55В,61А трябва да бъдат санирани и с нова дограма.

Студентският съвет при УНСС мандат 2019-2021 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС