Ден на чуждестранните студенти 2018

Начало:

сряда, 7 март 2018 10:00

Място:

Пред кабинет 1009, УНСС

Подробности:

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС