Летен Университет 2017 Албена

Начало:

сряда, 23 август 2017

Край:

вторник, 29 август 2017

Място:

к-к „Албена“

Подробности:

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС