Организация на учебната дейност през първия семестър

Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-489/ 31.08.2020 относно въвеждането на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г., както и във връзка с високия риск от усложняване на епидемичната обстановка през есенно-зимния сезон, е предвидена следната организация на учебната дейност през първия семестър на учебната 2020/2021 г. в условия на епидемична обстановка: 

 1. Лекциите за студентите 1 и 2 курс, ОКС „бакалавър“, от всички специалности и студентите от специалност „Право“ от всички курсове се провеждат в смесена форма: във времето, определено в учебното разписание, студентите с четни факултетни номера присъстват в залите през четните седмици (по годишния календар), а студентите с нечетни номера се обучават онлайн.  Студентите с нечетни факултетни номера присъстват в залите през нечетните седмици, а студентите с четни номера се обучават онлайн.  Преподавателите изнасят лекциите в залите присъствено, като ги споделят и онлайн през Microsoft Teams, и осигурят недопускане на взаимодействие между двете групи.  
 2. Лекциите за студентите от 3 и 4 курс, ОКС „бакалавър“, от всички специалности (без специалност „Право“) се провеждат онлайн извън сградата на университета. 
 3. Упражненията на студентите в ОКС „бакалавър“ се провеждат присъствено и се планират в отделни дни от лекциите или на достатъчно големи времеви интервали от лекциите, за да могат студентите да се придвижат до университета. 
 4. Занятията по дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ се провеждат както следва: 
 • Занятията по колективни спортове и тенис на корт се провеждат на открити спортни съоръжения.
 • Занятията по аеробика и каланетика се провеждат в големи зали, като се спазва изискването за социална дистанция между студентите. 
 • Занятията по тенис на маса, фитнес, плуване и лечебна физкултура се провеждат присъствено в оборудваните за тях помещения при спазване на противоепидемичните мерки. 
 • Занятията по шах се провеждат при възможност онлайн. 
   
 1. Студентите в ОКС „магистър“ се обучават в смесена форма съгласно Решения на Академичния съвет № 5/08.07.2020 г., точка 5, като 2/3 от занятията се провеждат присъствено, а 1/3 – онлайн извън сградата на университета. 

С цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, ще бъдат предприети следните допълнителни противоепидемични мерки:

 1. На трите входа на университета ще бъдат поставени:

– гумени стелки, напоени с дезинфектанти, като на всеки час дезинфектантът се подновява;

– безконтактни дозатори с дезинфектанти.

2. Служителите от охраната ще бъдат осигурени с надеждни безконтактни термометри.

3. Организацията на проверката на телесната температура на влизащите в университета ще бъде осигурена по такъв начин, че да не се образуват опашки и да няма затруднения за студентите, преподавателите, служителите и др.

4. Коридорите в университета ще се дезинфектират чрез почистване (миене) на всеки два часа с професионални машини.

5. Във всички санитарни възли ще бъдат осигурени безконтактни дозатори с хигиенни материали, както и сешоари за ръце.

6. Почистването/дезинфектирането на залите за обучение ще се извършва с професионални машини.

7. Пред всички зали за масови мероприятия ще бъдат поставени безконтактни дозатори с дезинфектанти.

8. Разработена и утвърдена е Инструкция  за организацията на  дейността в Университета за национално и световно стопанство в условия на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка. Инструкцията определя правата и задълженията на органите, отговорни за изпълнение на организационните и техническите мерки, както и на научно-преподавателския състав и непреподавателския персонал в условия на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, с оглед опазване живота и здравето на работещите и обучаващите се и осигуряване на непрекъснатост на цялостната дейност на университета.

Учебен график

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ЗА 2020/2021 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”
Дата на започване Дата на завършване Продължителност
Откриване на новата учебна година 14.09.2020
Зимен семестър 14.09.2020 26.12.2020 15 седмици
Зимна сесия 04.01.2021 24.01.2021 3 седмици
Зимна редовна сесия за дистанционно обучение: София, РЦДО – Хасково 04.01.2021 24.01.2021 3 седмици
Зимна поправителна и условна изпитна сесия 25.01.2021 31.01.2021 1 седмици
Зимна поправителна сесия в РЦДО – Хасково 25.01.2021 07.02.2021 1 седмици
Летен семестър 01.02.2021 15.05.2021 15 седмици
Лятна сесия 17.05.2021 06.06.2021 3 седмици
Лятна редовна сесия за дистанционно обучение 15.05.2021 06.06.2021 3 седмици
Лятна поправителна и условна изпитна сесия 07.06.2021 13.06.2021 1 седмици
Годишна поправителна сесия 14.06.2021 20.06.2021 1 седмици
Учебна практика: провежда се в сроковете, определени в учебните планове
Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС “бакалавър”:
Записване на трети курс по специалности 31.08.2020 11.09.2020
Зимен семестър на учебната 2020/2021 14.09.2020 25.09.2020
Летен семестър на учебната 2020/2021 01.02.2021 27.02.2021
Държавни изпити на ОКС “бакалавър”:
Първа сесия: 24.06.2021 04.07.2021
Втора сесия: 9-и месец 2021 10-и месец 2021
Трета сесия: 2-и месец 2022 3-и месец 2022
Четвърта сесия: 6-и месец 2022 7-и месец 2022
Празнични дни по Кодекса на труда за академичната 2020/2021 година:
Ден на Съединението 06.09.2020
Ден на Независимостта на България 22.09.2020
Ден на народните будители 01.11.2020
Бъдни вечер и Рождество Христово 24.12.2020 26.12.2020
Нова година 01.01.2021
Национален празник на Република България 03.03.2021
Великденски празници 30.04.2021 03.05.2021
Ден на труда 01.05.2021
Ден на храбростта и празник на Българската армия 06.05.2021
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост 24.05.2021
Университетски празници и ваканции за академичната 2020/2021 година:
Студентски празник 08.12.2020
Коледна ваканция 21.12.2020 03.01.2021
Великденска ваканция 26.04.2021 29.04.2021
Празник на УНСС 21.05.2021

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС