Младежки икономически форум 2019 УНСС

Начало:

понеделник, 11 ноември 2019 10:00

Край:

сряда, 13 ноември 2019 16:00

Място:

Голяма конферентна зала и зала “Тържествена”

Подробности:

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС