Летен Университет 2019 Албена

Начало:

четвъртък, 23 август 2019

Край:

сряда, 29 август 2019

Място:

к-к „Албена“

Подробности:

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС