Излезе класирането на стипендии за летния семестър на учебната 2020/2021 г.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС