Научна конференция за студенти и докторанти на тема: „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето“

Покана-за-конференция-22.04.2021


Попълнената заявка се изпраща в срок до 18 април 2021 г. на email адрес: t.kineva@unwe.bg

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС