Студентска научна конференция „Държавата, бизнесът и регионите: пандемията Covid-19 – една година по-късно“

До началото отстават:

Начало:

понеделник, 19 април 2021 09:30

Място:

ОНЛАЙН във фейсбук страницата на Студентски съвет УНСС и в MS Teams

Подробности:

Студентски съвет при УНСС и факултет “Управление и администрация“, организират конференция на тема: „Държавата, бизнесът и регионите: пандемията Covid-19 – една година по-късно“.

На 19 април от 09:30 часа ОНЛАЙН ще бъдат представени най-добрите десет разработки на студенти и докторанти. Разработените теми ще бъдат презентирани от всеки един участник.
За допълнителна информация: каб.1009, тел.:0885/ 00 78 00, сайт: sc.unwe.bg

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС