Съобщение на КСБВУ относно класирането на студентите, кандидатствали за общежитие и допълнително класиране за учебната 2021/2022 г.

Обявено е класирането за общежитие за учебната 2021/2022 г за студентите от II, III, IV курс в ОКС „бакалавър“, V курс в ОКС „магистър“ и докторанти. КСБВУ класира всички студенти в ОКС „бакалавър“, за учебната 2021/2022 г., които са подали заявления в срок и имат успех добър 4,00 включително, всички студенти в ОКС „магистър“ и всички докторанти. Студентите имат да проверят дали са класирани в информационна система web-student.

КСБВУ взе решение за допълнително класиране, като определя допълнителен срок от 02.08 до 13.08 (включително) за подаване на документи за кандидатстване за общежитие за всички студенти от II, III и IV курс в ОКС „бакалавър“ и V курс в ОКС „магистър“. Документи се подават през информационната система web-student.

Важно! Срокът за настаняване е от 01.09. до 28.09.2021  г. (в работните дни).


 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2021/2022 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС