Съобщение на КСБВУ относно допълнителния прием за общежитие за учебната 2019/20 г.
 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2019/20 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление


______________________________

КСБВУ взе решение да настани всички подали молби при наличие на свободни места в общежитията на УНСС.

Разменни писма ще се издават до изчерпване на отпуснатите бройки от другите университети.

Настанителните заповеди на класираните студенти ще се издават в П“ССО“ 23А блок, ниско тяло, отдел „Настаняване“.

ВАЖНО! Настаняването на студентите е от 1.10. до 10.10.2019 г. (в работните дни).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС