Студентска научна конференция на тема “Пост-ковид трансформация на икономиките и обществата”

Начало: сряда, 27 октомври 2021 10:00 Място: онлайн в Ms Teams