КСБВУ

Председател на комисията

Георги Стаматов

Специалност „Икономика на човешките ресурси“

Степен: Бакалавър

Кабинет: 1009


Членове на комисията


Десислава Златанова

Специалност „…“

Степен: Бакалавър


Дилян Славов

Специалност „Финанси“

Степен: Бакалавър


Динко Стоянов

Специалност „Бизнес логистика“

Степен: Бакалавър


Тодор Вуков

Специалност „Социология“

Степен: Бакалавър

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС