КСБВУ

Председател на комисията

Георги Стаматов

Специалност “Икономика на човешките ресурси”

Степен: Бакалавър

Кабинет: 1009


Членове на комисията


Десислава Златанова

Специалност “…”

Степен: Бакалавър


Дилян Славов

Специалност “Финанси”

Степен: Бакалавър


Динко Стоянов

Специалност „Бизнес логистика“

Степен: Бакалавър


Тодор Вуков

Специалност “Социология”

Степен: Бакалавър