График и условия за общежития


Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно кандидатстване за общежитие на новоприетите студенти в ОКС „магистър”

Срокът за подаване на документи за кандидатстване в общежитие за новоприети студенти в ОКС „магистър“ се удължава до 21.09.2020 г. (включително).


Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно удължаване на срока за подаване на заявления и документи за кандидатстване за общежитие през учебната 2020/2021 година

Във връзка с удължаването на епидемиологичната обстановка в страната, КСБВУ взе следното решение:

Срокът за кандидатстване за общежитие за учебната 2020/2021 г. се  удължава до 10.07.2020 г. (включително).

Студентите, които ще кандидатстват за общежитие през учебната 2020/2021 г., трябва да подадат заявление през информационната система УЕБ СТУДЕНТ.


ВАЖНО! Срокът за удължаване на ползването на общежитие от бакалаври, магистри и дипломанти за летните месеци е от 18.05 до 30.06.2020 г.

Заявления могат да се подават при домакините на блока, на гишетата на сектор „Настаняване“ и е-mail: sectornastaniavane@unwe.bg.

Срокът за докторантите и преподавателите се удължава служебно.

Графикът и съответно заявленията за следващата учебна година не са обвързани с подаването на заявленията за летните месеци!


Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно подаване на заявления и документи за кандидатстване за общежитие през учебната 2020/2021 година

Заявления могат да се подават в П‘ССО (блок 23, вх. А, ниско тяло) и на имейл: KSBVU@unwe.bg (от университетските пощи с разширение „@unwe.bg”).

Студентите, които кандидатстват за общежитие по критерии различни от „Общо основание“ трябва да сканират/снимат необходимите документи и да изпратят на имейл: KSBVU@unwe.bg  или да ги донесат в П‘ССО (блок 23, вх. А, ниско тяло) в посочения срок.


 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2020/2021 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС