Икономика, общество и човешки ресурси

Уважаеми колеги,

В предстоящите избори, които ще се проведат от 11 до 15 май (включително) в часовете от 11 до 19ч. във фоайето на УНСС, за студентски представители в поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“, могат да гласуват студенти от следните специалности/напр./ поднапр.:

Бакалавър

1.Икономика, общество и човешки ресурси;

2.Застраховане и социално дело;

3.Икономика;

4.Икономика на човешките ресурси;

5.Икономическа социология и психология;

6.Макроикономика;

7.Политическа икономия.

Магистър

1.Застраховане и социално дело;

2.Здравословни и безопасни условия на труд;

3.Икономика на човешките ресурси със специализация „Управление на човешките ресурси“;

4.Макроикономически политики и пазари;

5.Дигитална икономика.

Квотата на представителите на студентите в поднаправление “Икономика, общество и човешки ресурси“, мандат 2021-2023г. – 5 представители.

Кандидати:

1.Дисислав Георгиев – Специалност: Икономика общество и човешки ресурси Курс: 2

2.Никола Чабуковски – Специалност: Застраховане и социално дело Курс: 4

3.Савина Начева – Специалност: Дигитална икономика Курс: Магистър

4.Симона Георгиева – Специалност: Икономика общество и човешки ресурси Курс: 2

5.Теодора Игнатова – Специалност: Икономика общество и човешки ресурси Курс: 2

6.Хатидже Орцева – Специалност: Икономика общество и човешки ресурси Курс: 1

Всеки студент може да гласува за неопределен брой кандидати!


Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС