Икономика с преподаване на английски език

Уважаеми колеги,

В предстоящите избори, които ще се проведат от 11 до 15 май (включително) в часовете от 11 до 19ч. във фоайето на УНСС, за студентски представители в поднаправление „Икономика с преподаване на англ. език“, могат да гласуват студенти от следните специалности/напр./поднапр.:

Бакалавър

1.Икономика с преподаване на английски език;

2.Бизнес икономика с преподаване на английски език;

3.Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език;

4.Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език;

5.Икономика на околната среда с преподаване на английски език;

6.Икономика на туризма с преподаване на английски език;

7.Икономика с преподаване на английски език;

8.Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език;

9.Международни икономически отношения с преподаване на английски език;

10.Финанси и счетоводство с преподаване на английски език.

Магистър

1.Дуална магистърска програма по международен бизнес и управление с преподаване на английски език (с Шанхайския университет „Джао Тонг“);

2.Дуална магистърска програма по международен бизнес с преподаване на английски език (с университета по международни науки–Рим);

3.Икономика на отбраната и сигурността с преподаване на английски език със специализация „Ядрена сигурност“;

4.Международен бизнес с преподаване на английски език;

5.Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език;

6.Управление на веригата на доставките с преподаване на английски език.

Квотата на представителите на студентите в поднаправление “Икономика с преподаване на английски език“, мандат 2021-2023г. – 4 представители.

Кандидати:

1.Били Волев – Специалност: Икономика с преподаване на английски език Курс: 1

2.Валери Коничева – Специалност: Икономика с преподаване на английски език Курс: 1

3.Даниел Личев – Специалност: Икономика с преподаване на английски език Курс: 2

4.Десислава Павлова – Специалност: Икономика с преподаване на английски език Курс: 2

5.Илиян Николов – Специалност: Икономика с преподаване на английски език Курс: 2

6.Калоян Стефанов – Специалност: Икономика с преподаване на английски език Курс: 1

7.Маряна Юриева – Специалност: Икономика с преподаване на английски език Курс: 1

8.Моника Николова – Специалност: Икономика с преподаване на английски език Курс: 1

9.Тони Стоянова – Специалност: Икономика с преподаване на английски език Курс: 2

10.Цветелина Кръстева – Специалност: Икономика с преподаване на английски език Курс: 2

Всеки студент може да гласува за неопределен брой кандидати!


Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС