Докторанти

Уважаеми колеги,

В предстоящите избори, които ще се проведат от 11 до 15 май (включително) в часовете от 11 до 19ч. във фоайето на УНСС , за студентски представители от квотата на докторантите, могат да гласуват всички зачислени докторанти в УНСС.

Квотата на представителите на докторантите в ОНС „Доктор“, мандат 2021-2023г. – 6 представители.

Кандидати:


1.Адела Бозмарова – Катедра „Национална и регионална сигурност“

2.Ангел Стойков Катедра „Икономика на туризма“

3.Анита Грозданова – Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“

4.Антония Тодорова – Катедра „Частноправни науки“

5.Артьом Анатолиевич – Катедра „Регионално развитие“

6.Мартин Петков– Катедра „МИО и бизнес“

7.Стоил Малинов – Катедра „Частноправни науки“

Всеки докторант може да гласува за неопределен брой кандидати!


Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС