Приложна информатика,комуникации и иконометрия

В Студентски съвет с мандат 2021-2023 г. влизат първите 3 човека.

1.Даниел Живков Желязков

2.Грета Бориславова Попова

3.Надя Иванова Дамянова


4.Михаил Георгиев Георгиев

5.Александър Бониславов Попов

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС