Икономика с преподаване на английски език

В Студентски съвет с мандат 2021-2023 г. влизат първите 4 човека.

1.Тони Калинова Стоянова

2.Калоян Стефанов Стефанов

3.Цветелина Тодорова Кръстева

4.Моника Росенова Николова


5.Валери Красимирова Коничева

6.Даниел Олег Личев

7.Илиян Пламенов Николов

8.Десислава Василева Павлова

9.Маряна Емилова Юриева

10.Били Веселинов Волев

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС