Членове на Студентския съвет при УНСС 2021-2023 г.

<D7EBE5EDEEE2E55FD1D15F323032312D32303233E32E2E786C7378>

Име

Специалност

1

Александър Красимиров Кьосев

Международни отношения

2

Александър Светлинов Чанков

Финанси,счетоводство и контрол

3

Ангел Стоянов Петров

Икономика на отбраната и сигурността

4

Ангел Тодоров Стойков

катедра "Икономика на туризма"

5

Анита Бойкова Грозданова

катедра "Транспорт и енергетика"

6

Антония Ивова Тодорова

катедра "Частноправни науки"

7

Артьом Анатолиевич Глущук

катедра "Регионално развитие"

8

Благовеста Герова Герова

Право

9

Веселин Мариов Ташев

Международни отношения

10

Габриела Станчева Панайотова

Бизнес логистика

11

Георги Петков Георгиев

Маркетинг

12

Гергана Любомирова Барова

Право

13

Гергана Кирилова Коцева

Администрация и управление

14

Грета Бориславова Попова

Бизнес информатика

15

Даниел Живков Желязков

ПИКИ

16

Даниела Георгиева Шалдърова

Администрация и управление

17

Деана Георгиева Петрова

Маркетинг

18

Деляна Иванова Кавръкова

Право

19

Деница Василева Радева

Икономика и инфраструктура

20

Деница Пенчева Станчева

Право

21

Десислава Михаилова Златанова

Предприемачество

22

Джулиана Мариова Бутракова

Медии и журналистика

23

Динко Георгиев Стоянов

МИО

24

Дисислав Георгиев Георгиев

Икономика, общество и човешки ресурси

25

Живко Руменов Нинков

Финанси,счетоводство и контрол

26

Ивайло Димитров Димитров

Икономика с чуждоезиково обучение

27

Ивайло Миленов Симеонов

Предприемачество

28

Иван Николаев Иванчев

Бизнес логистика

29

Иван Тодоров Кавръков

Администрация и управление

30

Илиян Мирославов Чабуклийски

Бизнес икономика

31

Калоян Стефанов Стефанов

Икономика с преподаване на английски език

32

Лилия Иванова Иванова

Икономика и бизнес

33

Лучия Даниелова Дренчева

Финанси

34

Любомира Христова Димитрова

Администрация и управление

35

Максим Станимиров Садинов

Финанси,счетоводство и контрол

36

Мария Петрова Костадинова

Икономика на отбраната и сигурността

37

Мария-Антонина Христова Йовчева

Финанси

38

Мартин Диянов Петков

катедра "МИО и бизнес"

39

Моника Росенова Николова

Икономика с преподаване на английски език

40

Надя Иванова Дамянова

ПИКИ

41

Никол Николаева Андоновa

Международни отношения

42

Никола Мирославов Петров

МИО

43

Никола Чабуковски

Застраховане и социално дело

44

Николина Венциславова Стратиева

Политология

45

Радина Христова Елчинова

Финанси,счетоводство и контрол

46

Светлозара Тодорова Тонева

Администрация и управление

47

Силвана Даниелова Трифонова

Предприемачество

48

Симона Георгиева Георгиева

Икономика, общество и човешки ресурси

49

Симона Димитрова Димитрова

Международни отношения

50

Симона Георгиева Мутафчийска

Икономика на туризма

51

Стела Цвяткова Цвяткова

Финанси,счетоводство и контрол

52

Стефани Димитрова Стефанова

Маркетинг

53

Стефка Красенова Конова

Право

54

Стоил Валериев Малинов

катедра "Частноправни науки"

55

Теодора Богданова Алексиева

Финанси,счетоводство и контрол

56

Теодора Христова Игнатова

Икономика, общество и човешки ресурси

57

Теодора Пламенова Янкова

МИО

58

Тони Калинова Стоянова

Икономика с преподаване на английски език

59

Хатидже Исмаил Орцева

Икономика, общество и човешки ресурси

60

Цветелина Тодорова Кръстева

Икономика с преподаване на английски език

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС