Ръководство 2021-2023 г.

Председател на Студентски съвет при УНСС

Ангел Стойков

Ангел Стойков

Степен: Докторант
Катедра „Туризъм“
Кабинет: 1010
Секретар на Студентски съвет при УНСС

Илиян Чабуклийски

Илиян Чабуклийски

Степен: Магистър
Специалност „Бизнес икономика“
Телефон: +359 885 007 800
Кабинет: 1009
Членове на Студентски сенат

Грета Попова

Грета Попова

Степен: Бакалавър
Специалност „Приложна информатика“

Деница Станчева

Деница Станчева

Степен: Магистър
Специалност „Право“

Динко Стоянов

Динко Стоянов

Степен: Магистър
Специалност „МИО“

Радина Елчинова

Радина Елчинова

Степен: Бакалавър
Специалност „Финанси,счетоводство и контрол“

Стоил Малинов

Стоил Малинов

Степен: Докторант
Юридически факултет

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС