Студентски сенат

Ангел Стойков

Ангел Стойков

Председател на Студентски съвет при УНСС

Степен: Магистър
Специалност „Международен туризъм“
Телефон: (02) 8195 581
Кабинет: 1010
Илиян Чабуклийски

Илиян Чабуклийски

Секретар на Студентски съвет при УНСС

Степен: Магистър
Специалност „Бизнес икономика“
Телефон: +359 885 007 800
Кабинет: 1009
Кристиян Маджуров

Кристиян Маджуров

Президент на Алумни клуб при Студентски съвет

Степен: Докторант
Катедра „Маркетинг“
Телефон: (02) 8195 581
Кабинет: 1010
Георги Стаматов

Георги Стаматов

Председател на КСБВУ

Степен: Бакалавър
Специалност „Човешки ресурси“
Кабинет: 1009
Анета Христова

Анета Христова

Връзки с обществеността (PR)

Степен: Магистър
Специалност „Връзки с обществеността“
Кабинет: 1009
Антония Тодорова

Антония Тодорова

Член на контролен съвет

Степен: Магистър
Специалност „Право“
Кабинет: 1009

Мартин Петков

Мартин Петков

Член на съвета на настоятелите

Степен: Докторант
Катедра „МИО“
Телефон:
Кабинет:
Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС