Комисия по социално-битови въпроси на учащите

Председател на КСБВУ

Илиян Чабуклийски

Илиян Чабуклийски

Степен: Магистър
Специалност „Бизнес икономика“
ПССО – 23 блок
Членове на КСБВУ

Александър Чанков

Александър Чанков

Степен: Бакалавър
Специалност „Финанси,счетоводство и контрол“

Георги Стаматов

Георги Стаматов

Степен: Магистър
Специалност „Застраховане и социално дело“

Динко Стоянов

Динко Стоянов

Степен: Магистър
Специалност „МИО“

Тодор Вуков

Тодор Вуков

Степен: Магистър
Специалност „Интелигентни транспортни системи“
Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС