Студентска научна конференция „Държавата, бизнесът и регионите: пандемията Covid-19 – една година по-късно“

Начало: понеделник, 19 април 2021 09:30 Място: ОНЛАЙН във фейсбук страницата на Студентски съвет УНСС и в MS Teams

Прочетете повече

Научна конференция за студенти и докторанти на тема: „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето“

Попълнената заявка се изпраща в срок до 18 април 2021 г. на email адрес: t.kineva@unwe.bg

Прочетете повече
Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС