История

През последните 30 години Студентският съвет при УНСС се утвърди като най-активния, ефективно работещ и авторитетен в страната. Наши инициативи и събития станаха пример и еталон за колегите ни от други висши училища.

Студентски съвет продължава успешно традицията да бъде пример в студентското самоуправление в България. Нашата организация е първата, създадена да защитава интересите на студентите в страната, още в далечната 1991 година. Шест години по-късно в Закона за висшето образование се регламентира ролята на студентските съвети във висшите училища.

От тогава Съветът е единствения законоустановен орган за защита на общите права и интереси на учащите се в УНСС. Той се състои от представители на студените и докторантите в Общото събрание на университета, като в състава му има колеги от всички специалности и професионални направления.

През последните 30 години постът председател на Студентския съвет е бил заеман от 14 различни студенти и докторанти на УНСС:

За мен е чест и привилегия да съм председател на една от най-старите и активни студентски организации в страната. Призовавам ви никога да не забравяте, че сте неразделна част от този университет, че той функционира именно заради нас – студентите. Бъдете горди с успехите си и не се предавайте пред трудностите. Борете се за правата си, но и не забравяйте задълженията си.

С уважение,

Илиян Чабуклийски

Председател на Студентски съвет при УНСС


Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС