Ректорът на УНСС, министърът на образованието и председателя на Студентския съвет откриха изцяло реновирания блок 55В на студентските общежития

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров заедно с министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков и председателяПрочетете

Прочетете повече

Съобщение на КСБВУ относно допълнително класиране за студентски общежития на новоприетите студенти

В информационна система уеб-студент е обявено допълнителното класиране за новоприети студентите от I курс. КСБВУ взе решение да класира всички студенти участвали наПрочетете

Прочетете повече

Обявено е първо класиране за общежитие за новоприети студенти и допълнително класиране за студентите, продължаващи своето обучение през предстоящата 2022/2023 учебна година

КСБВУ определи минимален успех необходим за общежитие през учебната 2022/2023 г.: I курс – ОКС „бакалавър“ – 4.00 включително. КСБВУ взе решение даПрочетете

Прочетете повече

Класиране за общежитие за студенти, продължаващи обучението си през учебната 2022/2023 г.

Съобщение на КСБВУ относно класиране на кандидатствалите студенти, които продължават обучението си през предстоящата 2022/2023 учебна година и допълнителен срок заПрочетете

Прочетете повече

Официално беше открит реновираният блок 55Г на студентските общежития на УНСС

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров, посланикът на Китайската народна република Н. Пр. Дун Сяодзюн и представители на ръководството на университетаПрочетете

Прочетете повече

Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно подаване на заявления и документи за кандидатстване за общежитие през учебната 2022/2023 година

От 16 май 2022 г. започва подаването на документи за общежитие за учебната 2022/2023 г. за всички студенти, продължаващи обучението сиПрочетете

Прочетете повече

Студентският съвет, Ръководството на УНСС и П„ССО“ обсъдиха високите цени на електроенергията в общежитията

Проведе се среща между Студентския съвет, ръководството на УНСС и ръководството на П„ССО“ относно високите цени на електроенергията в студентските общежития. Включиха се над 300 студенти, които през всички комуникационни канали зададоха своите въпроси

Прочетете повече

Съобщение на КСБВУ относно класирането на студентите, кандидатствали за общежитие за учебната 2021/2022 г.

Обявено е класирането за студентско общежитие! Всички класирани студенти могат да проверят в информационна система web-student съответния блок и стая, в който са класирани.

Прочетете повече

Съобщение на КСБВУ относно класирането на студентите, кандидатствали за общежитие и допълнително класиране за учебната 2021/2022 г.

Обявено е класирането за общежитие за учебната 2021/2022 г за студентите от II, III, IV курс в ОКС „бакалавър“, V курс в ОКС „магистър“ и докторанти

Прочетете повече
Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС