Класиране за общежитие за студенти, продължаващи обучението си през учебната 2022/2023 г.

Съобщение на КСБВУ относно класиране на кандидатствалите студенти,

които продължават обучението си през предстоящата 2022/2023 учебна година и

допълнителен срок за подаване на документи за общежитие

КСБВУ определи минимален успех необходим за общежитие през учебната 2022/2023 г.:

II курс – ОКС „бакалавър“ – 4.00 включително;

III курс – ОКС „бакалавър“ – 4.00 включително;

IV курс – ОКС „бакалавър“ – 4.00 включително;

ОКС „магистър“ – класира всички студенти.

КСБВУ обявява допълнителен срок за подаване на документи от 25.07. до 12.08.2022г.

Важно за некласираните студенти от II-ри, III-ти и IV-ти курс – КСБВУ взе решение некласираните студенти от посочените курсове да участват в допълнително класиране без да е необходимо отново да подават документи.

Важно! Срокът за настаняване в общежитието е от 01.09.2022г. до 29.09.2022г. (в работните дни).

При възникнали въпроси:

[email protected]


 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2022/2023 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС