Студентска научна конференция „Държавата, бизнесът и регионите: пандемията Covid-19 – една година по-късно“

Начало: понеделник, 19 април 2021 09:30 Място: ОНЛАЙН във фейсбук страницата на Студентски съвет УНСС и в MS Teams

Прочетете повече

Студентска научна конференция „Държавата, бизнесът и регионите: пандемията Covid-19 – една година по-късно“

Студентски съвет при УНСС съвместно с факултет „Управление и администрация“ организира конкурс за икономически разработки или научни есета на тема „Държавата, бизнесът и регионите: Пандемията COVID – 19 – една година по – късно“

Прочетете повече
Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС