Екоинициатива „Да изчистим Студентски град заедно“

До началото отстават:

Начало:

неделя, 25 април 2021 11:00

Място:

пред зала „Христо Ботев“ Студентски град и общежития на УНСС

Подробности:

?♻️ Студентският съвет в партньорство с Национално представителство на студентските съвети организират Екоинициатива „Да изчистим Студентски град заедно“ по повод Международния ден на Земята.
Нека с началото на пролетта да направим по-чиста средата, в която живеем.
Включете се в инициативата на 25 април от 11:00 часа пред зала „Христо Ботев“, където ще получите необходимите материали за почистване.
За повече информация пишете на страницата на Студентски съвет.
Да живеем в чиста среда зависи изцяло от нас!

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС