Студентският съвет съвместно с Националното представителство с екоинициатива по повод Международния ден на Земята

На Цветница Студентският съвет се включи активно в екоинициатива по надслов „Да изчистим Студентски град заедно“. Тя беше организирана от Национално представителство на студентските съвети по повод Международния ден на Земята.

Участниците споделиха, че желанието им е да направят мястото, където живеят, по-добро както за тях, така и за околните.

Преди и след

Амбицията на организаторите е да насърчат студентите към по-отговорно отношение към опазването на околната среда. В инициативата се включиха представители от Международно висше бизнес училище, Софийски и Технически университет, които с общи усилия събраха отпадъците от зелените площи, площадките и алеите около студентските блокове на университетите.

С желание да стимулират придвижването с велосипед, след края на екоинициативата студентският съвет поставиха велостойки в шест от дванадесетте блока на универистета.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС