Национален приз „Студент на годината“ на НПСС – Изпращане на кандидатури

Информация за проекта:

Националният приз „Студент на годината” се учредява в началото на 2006 година по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Първото издание на конкурса се провежда през Декември 2006 година. Идеята
на конкурса е всяка година да бъдат отличени най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища.
Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти и докторанти пред българската общественост, удостоявайки студенти от
всички области на висшето образование. Участниците следва да отговарят на определени критерии, отнасящи се до постигнатите им резултати в областта, в която се обучават. Студентите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за постигнатите резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.

Документация за участие:

Краен срок за изпращане на кандидатури:

четвъртък, 31 март 2021 на e-mail: [email protected], с куриер или по Български пощи на адрес: София 1000, пл. Народно събрание №10, ет. 4, стая 411, Национално представителство на студентските съвети.Всички условията за участие могат да се видят на: www.studentnagodinata.eu

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС