Ректорът се срещна с новото ръководство на НПСС

Сътрудничеството между УНСС и Националното представителство на студентските съвети (НПСС) обсъдиха ректорът проф. д-р Димитър Димитров и новоизбраното ръководство на НПСС. На срещата присъстваха доц. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционалното и бизнес партньорство и студентски политики, Ангел Стойков, председател на Студентския съвет (СС), Илиян Чабуклийски, секретар на СС, и Георги Стаматов, председател на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите си (на снимката долу).

Председателят на НПСС Даниел Парушев представи членовете на ръководството и заяви, че то е изключително силно, защото в него има студенти и докторанти от  големи и малки висши училища – държавни и частни, от София и страната.

Даниел Парушев

Ректорът поздрави новото ръководство на НПСС, пожела му успех и изрази убедеността си, че сътрудничеството между Представителството и УНСС ще се обогатява и разширява. „Колкото нашето взаимодействие е по-тясно, толкова по-добри решения ще взимаме, защото обратната връзка по отношение на учебния процес, на социално-битовите въпроси и др. ще бъде по-ефективна. Трябва да търсим общи решения“, посочи проф. Димитров.

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров

Даниел Парушев  заяви, че НПСС ще излезе със становище във връзка с осъществяването на превенция срещу заразяване с коронавируса, в което ще настоява за удължаване на семестъра във всички висши училища, както и за постоянна дезинфекция на университетите и студентските общежития.

Проф. Димитров съобщи, че от 6 до 15 март в УНСС са преустановяват учебните занятия и подчерта важността на превенцията. „За първи път се сблъскваме с такъв проблем, но с общи усилия ще го преодолеем. Ако се наложи, ще удължим семестъра“, каза ректорът.

Председателят на СС Ангел Стойков също поздрави новото ръководство на НПСС и го определи като компетентен екип, с нови идеи за развитие на студентското самоуправление. Той изрази задоволство от факта, че негов председател е представителят на УНСС Даниел Парушев. „В сътрудничество с НПСС Студентският съвет ще постави категорично въпросите за намалението на броя студенти, които ще бъдат приети в УНСС през тази година, и за намалението на студентските стипендии“, заяви Стойков.

Ангел Стойков

Ректорът изрази мнение, че е проблем липсата на възможност за дългосрочно планиране на приема, защото бройките стават известни твърде късно. Той се спря и на недостига на места в общежитията на УНСС. „Разпределението на местата по висши училища е правено преди години, когато броят на студентите е бил много различен от сегашния. Ще настояваме разпределението да бъде актуализирано“, каза проф. Димитров.

Лидия Даскалова, зам.-председател на НПСС – представител на СУ „Св. Кл. Охридски“, подкрепи мнението на ректора, че е нужно ново разпределение на местата в студентските общежития между висшите училища.

Лидия Даскалова

Даниел Парушев и другите членове на ръководството на НПСС изразиха недоумението си, че поради оспорване на техния избор Представителството все още не е получило своя бюджет.

Доц. Стоянова също поздрави новото ръководство на НПСС и му пожела успех. Според нея Представителството трябва категорично да постави въпроса за драстичното намаление на приема в УНСС, особено в професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“. Председателят на НПСС увери, че ще настоява МОН да даде отговор на този въпрос.

Заместник-ректорът доц. д-р Цветана Стоянова

„Надявам се срещи като днешната да станат регулярни, защото сме едно цяло“, каза ректорът проф. Димитров.  

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС