Извънредна годишна поправителна сесия

В периода 14 – 18 септември 2020 г. ще се проведе извънредна годишна поправителна сесия за студентите от ОКС “бакалавър“ и ОКС „магистър“ с четири неположени изпита.

Студентите имат право да се явят по избор само на един от неположените изпити. Заявленията за избор на конкретния изпит се подават онлайн или на място в отдел „Студенти – Бакалавър“ и в отдел „Студенти – Магистър“ от 31.08. до 04.09.2020 г.

До извънредната сесия ще се допуснат и студентите с неположен изпит по физкултура и спорт, който се явява пети изпит. Тези студенти имат право да изберат един от другите четири неположени изпита.

За студентите от втори курс с четири неположени изпита, класирането по специалности ще се извърши за незаетите места по специалности след успешно полагане на избрания изпит.

Студентите от последния курс на обучение в ОКС “бакалавър“ и последния семестър в ОКС „магистър“, с не повече от четири неположени изпита, не подават заявления и се включват служебно в изпитните протоколи.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС