Студентски съвет при УНСС отбеляза 99-годишнина от създаването на УНСС

Днес  нашият университет навършва 99 години от създаваето си. По случай празника Студентският съвет при УНСС поднесе цветя и венци пред паметника на проф. Стефан Бобчев, основател и първи ректор на УНСС.

Венец поднесоха Ангел Стойков, председател на Студентския съвет и Илиян Чабуклийски, секретар на студентската организация.

На тази дата през 1920 г. проф. Стефан Бобчев, първи ректор на университета и 11 интелектуалци решават да бъде основан Свободен университет за политически и стопански науки. Създаден на 5 юли 1920 г. със заповед на министъра на просвещението Цанко Бакалов Церовски. Със закон от 1940 г., обнародван в „Държавен вестник“ се трансформира в Държавно висше училище за финансови и административни науки, което през 1947 г. се преобразува във Факултет за стопански и социални науки към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1952г. е възстановена самостоятелността на висшето училище под името Висш кономически институт (ВИИ) и 1953 г. с Указ 89, обнародван във в. „Известия“ се преименува във Висш икономически институт „Карл Маркс“. С Решение на 37-ото Народно събрание от 21 юли 1995 г. се преобразува в Университет за национално и световно стопанство (УНСС).

100yearsunwe.png (582×254)

С навлизането на предстоящата 100 – годишнина Ви представяме юбилейното лого, под знака на което ще премине подготовката.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС