Студентският съвет се срещна с ректорското ръководство

Среща-дискусия със Студентския съвет проведе ректорското ръководство в зала „Академична“.

Срещата  беше част от петата редовна сесия за мандат 2021-2023 г. и на нея присъстваха ректорът проф. д-р Димитър Димитров, зам.-ректорът по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректорът по дигитализация и киберсигурност доц. д-р Росен Кирилов и помощник-ректорът проф. д.ик.н. Кирил Стойчев.

Заедно с членове на Студентския съвет, председателят на Националното представителство на Студентските съвети г-н Даниел Парушев и асоциирани членове на студентската организация дискутираха актуални въпроси на учебния процес и социално-битовите условия.

Председателят на Студентския съвет г-н Ангел Стойков откри сесията. Той сподели: „Изключително важно е това, че ръководството на УНСС е винаги отворено към дискусия с представителите на студентската общност в лицето на Студентския съвет. Това показва, че връзките между Съвета и университета са на едно високо ниво, а работата в полза на студентите и университетския  им живот, е винаги тема от значение и за двете страни”.

Г-н Ангел Стойков

Проф. д-р Димитър Димитров приветства присъстващите: „Вие сте представителите на нашите студенти, затова за нас тази среща-дискусия е важна. Тук сме, за да говорим и да обсъждаме всички актуални въпроси. Всички наши постижения са плод на взаимен труд и усилия”.

Проф. Димитър Димитров

Ръководството на УНСС представи пред студентите постигнатото за университета през 2022 г., като проф. Димитров говори за дигиталната трансформация на университета и за трансформацията в учебната дейност, която засяга, както учебните планове така и приема, който от 2021 година се осъществява по специалности още от първи курс. Бяха споменати стипендиантските програми, подкрепени от бизнеса, както и множеството възможности за стаж, договорени чрез меморандуми с лидерски компании във всички области.

Проф. Цветана Стоянова, доц. Росен Кирилов, проф. Кирил Стойчев

В областта на учебната база беше изтъкнат преобладаващия брой обновени учебни зали, както и реновираните 3 блока от общежитията на УНСС, с финансиране, получено благодарение на активното участие на Студентския съвет и НПСС.

„Да събереш в УНСС 1/5 от всички, завършващи икономика в България, това е емблема за качество, но и голяма отговорност. Трябва да продължи добрата работа с училищата, бизнеса и общините. Стремим се да стимулираме и студентското предприемачество с откриването на „StartUp Hub“, обобщи усилията на ректорското ръководство проф. Димитров.

Членовете на Студентския съвет имаха възможността да зададат своите въпроси и да изразят активни позиции по проблемите, засегнати от ректора.

След проведената дискусия редовната сесия на Студентския съвет продължи с отчет на ръководството на Студентския съвет при УНСС за периода март – септември 2022 г., представен от г-н Ангел Стойков. Председателят на Комисията по социални-битови въпроси на учащите г-н Илиян Чабуклийски даде информация за постигнатото през изминалите месеци и за настанителната кампания в студентските общежития и резултатите от нея.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС