Решения на Студентския сенат във връзка с превенцията срещу заразяване с коронавируса COVID-19

Във връзка с предприетите мерки на национално ниво за превенция срещу заразяване с  коронавируса COVID-19 (заповеди № РД-01/114 от 05.03.2020 г. и № РД-01/117, № РД-01/118 от 08.03.2020 г. на министъра на здравеопазването) и заповед №576/09.03.2020 г. на ректора на УНСС за преустановяване на учебните занятия в университета от 6 до 15 март включително, Студентският сенат проведе извънредно заседание (на снимката горе) и взе следните решения:

становище на сенат относно коронавируса_page_2.png (738×1044)
Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС