Секретариат

Секретар на Студентски съвет при УНСС

Калоян Стефанов

Калоян Стефанов

Степен: Бакалавър
Специалност „Икономика с преподаване на английски език“
Кабинет: 1009
Администратор на Студентски съвет при УНСС

Богомил Тодоров

Богомил Тодоров

Степен: Магистър
Специалност „Бизнес информатика“
Кабинет: 1009
Връзки с обществеността (PR)

Грета Попова

Грета Попова

Степен: Бакалавър
Специалност „Бизнес информатика“
Кабинет: 1009

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС