Секретариат

Секретар на Студентски съвет при УНСС

Динко Стоянов

Динко Стоянов

Степен: Магистър
Специалност „МИО“
Телефон: +359 885 007 800
Кабинет: 1009
Администратор на Студентски съвет при УНСС

Богомил Тодоров

Богомил Тодоров

Степен: Магистър
Специалност „Бизнес информатика“
Кабинет: 1009
Връзки с обществеността (PR)

Деница Станчева

Деница Станчева

Степен: Магистър
Специалност „Право“

Грета Попова

Грета Попова

Степен: Бакалавър
Специалност „Приложна информатика“

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС