Възможност за подкрепа на студентите от Украйна във връзка с извънредната ситуация в бедстващата страна

След проведена среща с ректорското ръководство, студентския сенат обсъди възможностите за подкрепа на студентите от Украйна във връзка с извънредната ситуация в бедстващата страна и многобройните сигнали на украинските студенти, обучаващи се в УНСС. На срещата бе дискутирана и получената от Национално представителство на студентските съвети позиция до всички висши училища. Студентския сенат единодушно подкрепи изпратената позиция, която апелира за съвместно сътрудничество за обучаващите се студенти от Украйна и настоява пред ръководството за взимане на отношение по следните описани точки:

1. Да се осигурят общежития за тях и техните семейства.

2. Да се преустанови заплащането на студентски общежития.

3. Да се предостави възможност за ползване на студентски общежития през целия период на кризата в Украйна.

4. Да бъдат освободени от семестриална такса за обучение.

5. Да се предостави опция за онлайн обучение при невъзможност за присъствена форма на обучение.

6. Да се предостави възможност за удължаване на семестъра с цел покриване на пропуснатия материал.

7. Да се даде възможност студентите да отсъстват 50% от учебното време през целия семестър.

8. Да се предостави възможност за допълнителна сесия за студентите и докторантите, засегнати от военните действия в Украйна.

9. Да се предостави достъп до учебни и методически материали на хартиен носител или техни електронни варианти.

10. Да се предостави достъп до допълнителни материали, които включват комплект от казуси и курсови работи, валидни само за текущия семестър, включително указания, изисквания за разработването им, както и примери за добре решени такива.

11. Съгласно ПМС №90 чл.9 да бъде отпусната еднократна помощ в размер на 300лева.

Студентския съвет изразява своята загриженост, като след разговорите с ректорското ръководство уверява своите украински колеги, че съобразно политическите условия ще бъде оказано пълно съдействие за успешно завършване на текущия семестър.

В УНСС се обучават 81 студенти от Украйна, като 79 души се обучават в ОКС “Бакалавър” и 2ма в ОКС “Магистър”.

Всички, които искат да помогнат на украинските граждани могат да дарят храна, дрехи, лекарства, превързочни материали и др. на следните пунктове на БЧК в София и в страната —-> https://www.redcross.bg/campa…/active_campaigns/help_ukraina

За съдействие от страна на Студентски съвет при УНСС може да се свържете на имейл : [email protected] и на телефон +359 500 7800

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС