Откриване на новата академична учебна година

Начало:

понеделник, 20 септември 2021 10:00

Място:

аула „Максима“

Подробности:

Тържественото откриване на новата академична учебна година 2021/2022 ще се състои на 20-ти септември от 10:00 часа в аула „Максима“. Присъствието е с покани. Церемонията ще бъде предавана онлайн на сайта и Фейсбук профила на университета.

След откриването ще бъдат поднесени венци пред паметника на създателя на университета проф. Стефан Бобчев, а от 11:00 часа е предвидено представяне на проекта за модернизация на висшето образование – „Икономическо образование в България 2030“, което ще се състои в най-новия корпус на университета  – Корпус „К“.

От 12.00 часа да се проведат срещи на първокурсниците с ръководствата на факултетите и катедрите по специалности, както следва:

ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност „Икономика”, специалност „Икономика с преподаване на английски език” и специалност „Макроикономика” – зала 2005 – доц. д-р Ивайло Беев

Специалност „Политическа икономия” – зала 4052 – проф. д.н. Пенчо Пенчев

Специалност „Икономика на човешките ресурси” – зала 2023 – проф. д-р. Маргарита Атанасова

Специалност „Застраховане и социално дело” – зала 2019 – доц. д-р Валери Апостолов

Специалност „Икономическа социология и психология” – зала П034 – доц. д-р Андрей Нончев

Специалност “Социология ” – зала П035 – проф. д-р Вяра Стоилова

БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ

Специалности „Индустриален бизнес” и „Бизнес икономика” – зала 303К – доц. д-р Димитър Благоев

Специалност „Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език” – зала 311К – проф. д-р Николай Щерев

Специалност  „Предприемачество” – зала 4026 – доц. д-р Костадин Коларов

Специалности „Аграрен бизнес” и „Екоикономика” – зала 3074 – проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова

Специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост” – зала 108К – доц. д-р Георги Забунов

Специалност „Творчески индустрии и бизнес” и специалност „Интелектуална собственост и бизнес” – зала 5004 – проф. д-р Мария Маркова

ФАКУЛТЕТ УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Специалност „Маркетинг” и специалност „Стратегическо планиране” – зала 203К – проф. д.н. Симеон Желев

Специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език” – зала 211К – проф. д-р Красимир Маринов

Специалност „Бизнес администрация” – зала 2006 – проф. д-р Надя Миронова

Специалност „Публична  администрация” – зала 4053 – 4054 – доц. д-р Александър Вълков

Специалност „Регионално развитие” – зала 2122 – 2123 – доц. д-р Георги Николов

ФАКУЛТЕТ ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Специалност „Икономика на търговията” – зала 3049 – доц. д-р Силвия Терезова

Специалност „Икономика на транспорта и енергетиката” – зала 208К – проф. д-р Христина Николова

Специалност „Бизнес логистика” – зала 2030 – проф. д-р Мирослава Раковска

Специалност „Икономика на отбраната и сигурността” – зала 308К – проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Нончо Димитров

Специалности „Медии и журналистика” и „Медия икономика” – зала 3075 – доц. д-р Стела Ангова

Специалност „Икономика на туризма” – зала 4055 – доц. д-р Николай Цонев

ФАКУЛТЕТ ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА

Специалност „Бизнес информатика и комуникации” – зала 2015 – проф. д-р Камелия Стефанова

Специалност „Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език” – зала 2013 – доц. д-р Венелин Бошнаков

Специалност „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер” – зала 2029 – проф. д-р Валентин Гоев

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

Специалност „Финанси” – зала 2007 – доц. д-р Пресияна Ненкова

Специалности „Счетоводство” и  „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език” – зала 102К – проф. д-р Снежана Башева

Специалност „Финансов контрол” – зала 3048 – доц. д-р Даниела Въткова-Милушева

ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА

Специалности „Международни икономически отношения” и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език” – зала 2009 – проф. д-р Миланка Славова

Специалност „Международни отношения” и специалност „Европейска политика и икономика” – зала 4056 – доц. д-р Пламен Ралчев

Специалност „Политология” -зала 3053 – доц. д-р Елена Симеонова

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност „Право” – зала 403К – доц. д-р Захари Торманови зала 408К – доц. д-р Мирослав Димитров

Учебните занятия със студентите на 20.09.2021 г да започнат след 14.00 часа по обявеното разписание.

Всички меропрятия ще се проведат при спазването на строги противоепидемични мерки, а именно: в университета ще се влиза само през 2-та централни входа, с маска и след измерване на температурата чрез поставените на входовете термокамери.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС