УНСС отпуска финансова подкрепа за студентите засегнати от COVID-19 и за тези, участвали на първа линия

Студентският съвет при УНСС проведе разговори с ректорското ръководство във връзка със студентите засегнати от Covid -19 и тези, които са се включили като доброволци на първа линия в борбата срещу вируса. След разговори между тях се взе решение да бъде отпусната еднократна финансова помощ за студентите, чиито семейства са пострадали от COVID 19 и за студентите, които доброволно са участвали на първа линия в борбата с COVID 19.

– За да получат еднократна финансова помощ студентите, при които има смъртен случай, трябва да представят документ с копие на смъртен акт и удостоверение за наследници.

– За студентите, които доброволно са участвали на първа линия в борбата с COVID 19 е необходима служебна бележка от съответната институция, към която са били доброволци.

Финансовата помощ и награда са еднократни и са за календарната 2021г. Документите се подават в каб. 1013 всеки делничен ден от 9:00 до 16:00 ч.

За повече информация :

+359 885 007 800

[email protected]

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС