Дигиталната кандидатстудентска кампания 2021 на УНСС започна от Казанлък

Първата спирка от дигиталната кандидатстудентска кампания на УНСС беше гр. Казанлък с участие в организираното от Младежкия общински съвет онлайн „Изложение на университетите и колежите“ в България в помощ на кандидат-студентите.

Университетът за национално и световно стопанство се включи в събитието като бе представен от доц. д-р Драгомир Стефанов, главен секретар по социално-битови въпроси на учащите и чуждестранни студенти, г-н Ангел Стойков, председател на Студентския съвет при УНСС, г-н Атанас Димитров, главен експерт, звено „Кариерно и професионално развитие“, и г-жа Мария Божкова от отдел „Кандидат-студенти“. Модератор на дискусията за предимствата на обучението в университет със 100-годишна традиция беше доц. д-р Зорница Йорданова от катедра „Индустриален бизнес“, с научни интереси в областта на иновациите и дигитализацията.

Доц. д-р Зорница Йорданова

Доц. Стефанов сподели, че УНСС е най-старото и голямо бизнес училище в България и Югоизточна Европа, което със своята стогодишна история се старае да съчетава традицията с иновациите. Той каза, че в университета може да се усети академична атмосфера и дух, които са много важни за духовното израстване на учещите в УНСС. Той разказа и за отличните възможности за международен обмен по програмите „Еразъм +“ и ENGAGE.EU.

Доц. д-р Драгомир Стефанов

Участие в представянето на университета взе Ангел Стойков, който сподели, че Студентският съвет от началото на обучението става „пръв приятел на студентите“, защото е единственият законоустановен орган, който защитава техните интереси и реализира редица инициативи, подкрепящи тяхното развитие.

Г-н Ангел Стойков

Атанас Димитров представи Междууниверситетския център за развитие на кариерата и сподели, че студентите на УНСС успешно съчетават обучението, стажа, работата и доброволчеството, благодарение на гъвкавата програма, която имат в университета. „Нашите студенти са изключително търсени от работодателите в България. Имаме контакти с всички водещи компании в страната“, каза той.  

Г-жа  Мария Божкова разказа как ще протече приемът на кандидат-студенти тази година в УНСС. 

Мария Божкова, Атанас Димитров и доц. д-р Зорница Йорданова (от ляво надясно)
Екипът, с който УНСС откри дигиталната кандидатстудентска кампания – от ляво надясно – Богомил Тодоров, Атанас Димитров, Мария Божкова, доц. д-р Зорница Йорданова,  Ангел Стойков, доц. д-р Драгомир Стефанов
play-rounded-fill
Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС