Графици за получаване на електронни студентски книжки

Раздаване на електронните студентски книжки за първи курс на учебната 2020/2021 г.

Ел.-кн.-1-курс-2020

Раздаване на електронните студентски книжки за трети курс на учебната 2020/2021 г.

Ел.-кн.-3-курс-2020

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС