Как да реагираме при случаи на заразени с COVID-19 в УНСС

Уважаеми преподаватели, студенти и служители,

Напомняме Ви, че при установени случаи на заразени с COVID-19 или при получаване на информация за такива случаи в УНСС, следва незабавно да съобщите за това на:

  • помощник-ректора проф. д.ик.н. Кирил Стойчев: тел. 02 8195 755, e-mail: [email protected]

            и

  • директора на дирекция „Управление на собствеността“ инж. Юлиян Прилепски, тел. 02 8195 270, e-mail: [email protected]

Повече информация:

План-за-действие-COVID-19

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС