Обявено е класирането на студентите за общежитие 1 курс


Класиране за общежития 2019 1 Курс

 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2019/20 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление


______________________________

Съобщение на КСБВУ относно класиране за общежитие на новоприетите студенти от I курс, ОКС „бакалавър”, и обявяване на допълнителен срок за кандидатстване за общежитие (04.09.2019 г.)

Минимален успех, нужен за класиране за общежитие за студентите от I-ви курс през учебната 2019/20 г.: 4,19 включително.

Настанителните заповеди на класираните студенти ще са налични при домакин-управителите на съответните блокове. Справки за блок и стая ще могат да се правят през информационната система Web-студент от 11.09.2019 г.

Настаняването в общежитие ще се извършва в периода от 16.09. до 27.09.2019 г. (в работните дни).

 

ВАЖНО: Допълнителен срок за кандидатстване за общежитие

КСБВУ обявява допълнителен срок – от 16.09. до 22.09.2019 г. –  за кандидатстване за общежитие за всички студенти от I, II, III и IV курс.

Заявления ще могат да се подават през информационната система Web-student.

______________________________

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС