Срокове за записване за летен семестър 2021 г.


Срокове за записване за всички форми на обучение, ОКС „бакалавър“

Записване на трети курс по специалности 31.08.2020 11.09.2020
Зимен семестър на учебната 2020/2021 14.09.2020 25.09.2020
Летен семестър на учебната 2020/2021 01.02.2021 27.02.2021


ГРАФИК за записване на студентите от ОКС „бакалавър“, редовно обучение за летния семестър на учебната 2020/2021 г.

СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ КУРС
1. 01.02. – 05.02.2021 г. ЧЕТВЪРТИ И ПЕТИ КУРС
2. 08.02. – 12.02.2021 г. ТРЕТИ КУРС
3. 15.02. – 19.02.2021 г. ВТОРИ КУРС
4. 22.02. – 26.02. 2021 г. ПЪРВИ КУРС


Онлайн записване за следващия семестър от 1 февруари 2021 г.

УНСС открива нова онлайн услуга за автоматично записване за следващ семестър след онлайн плащане на семестриалната такса – за бакалаври и магистри, редовна и дистанционна форма на обучение. Услугата ще функционира от 9.00 часа на 1 февруари 2021 г. Достъпът до услугата ще бъде през уебсайта на УНСС – чрез бутона „Онлайн услуги за студенти“.  Услугата не се отнася за новоприетите магистри.   

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС