Онлайн записване за следващия семестър от 1 февруари 2021 г.

УНСС открива нова онлайн услуга за автоматично записване за следващ семестър след онлайн плащане на семестриалната такса – за бакалаври и магистри, редовна и дистанционна форма на обучение. Услугата ще функционира от 9.00 часа на 1 февруари 2021 г.

Достъпът до услугата ще се осъществява през уебсайта на УНСС, или чрез системата Уеб студент, бутон „Онлайн услуги за студенти“.  

Oнлайн записването не се отнася за студенти, първи курс, първи семестър – бакалаври и магистри.

С новооткритата възможност, онлайн услугите за студенти вече стават 21. 

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС