Съобщение на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите относно подаване на заявления и документи за кандидатстване за общежитие през учебната 2022/2023 година

От 16 май 2022 г. започва подаването на документи за общежитие за учебната 2022/2023 г. за всички студенти, продължаващи обучението си през предстоящата нова учебна година. Всички важни срокове, относно настанителната кампания, можете да намерите в Графикa за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на П“ССО.

Членовете на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се можете да откриете всеки вторник от 17 май до 18 октомври 2022 г. от 9.00 до 14.00ч. в блок 23А ниско тяло или на имейл [email protected].

Студентите, които кандидатстват за общежитие по критерии различни от „Общо основание“ трябва да потвърдят своето желание в посочените срокове, като изпратят сканирани необходимите документи на имейл: [email protected], а при невъзможност, необходимите документи за потвърждаване на критерии, могат да се представят на място в П”ССО” (блок 23, вх. А, ниско тяло) в посочения срок.

Заб. Всеки изпратен имейл към [email protected] и [email protected], трябва да бъде със заглавие/тема факултетния номер на кандидатстващия студент и да бъде от университетските пощи с разширение „@unwe.bg”.


 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2022/2023 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС